Hoppa till sidans innehåll

TävlingsPM


Kungsbacka River

Startplats
Staborg, sundet mellan Lygnern och Sundsjön vid bron, på vägen mellan Fjärås kyrka och Sätila.
Kanoter kan placeras vid startplatsen Staborg från 18.00 kvällen innan loppet.

Start
10.00
K1/K2, C1 samt K1 veterancupen.
10.10 C2 elit, (herrar, damer och mix)
10.20 C2 motionär (herrar, damer och mix)
Startsignal ges med mistlur.
Startkommando ges även om någon kanotist inte befinner sig vid startlinjen. Information lämnas när det är 5 resp 1 minut kvar
Ev. omstart meddelas med upprepade signaler.

Banan
Banlängd: 22 km
Paddlingen börjar norr ut och viker av väster ut där udden rundas.
Upptag vid Sundsjöns västra spets, (Ålgårda) vänstra stranden, märkt ”UPPTAG” lyft 300 m. Ilägg Stensjöns östra spets, paddling väster ut.
Upptag Stensjöns västra spets, (Hjälm) högra stranden, märkt ”UPPTAG”. Lyft 800 m.
Ilägg Rolfsån. I Rolfsån passeras Gåsevadholm med forsen, Vassbacka. (välj höger fåra, övriga är spärrade), Spegeldammen, (välj mittfåran). (Här kan även kanoten bäras förbi) fortsätt ut i fjorden, väst-sydväst och runda bojen vid inloppsrännan. Paddla därefter norrut in i ån.

Passertider
Senast kl 13.30 skall de tävlande ha passerat upptaget i Hjälm.
Senast kl 14.30 skall de tävlande ha passerat Spegeldammen
.
Den som inte klarar dessa passertider tas ur tävlingen.
Passertiderna är dels till för paddlarens säkerhet men också för att vi skall kunna hålla ihop tävlingen och avsluta i tid, så att vi kan ha en gemensam prisutdelning kl 15.00.

Säkerhet
Alla tävlar på egen risk.
Lägsta ålder 15 år. Minderåriga får delta men under föräldrars ansvar.
Flytväst är obligatorisk.
Kanotister kan hamna i farliga situationer utmed banan. Varje deltagare är skyldig att hjälpa och undsätta en tävlande som hamnat i en nödsituation.
Följebåtar finns i Stensjön. Sundsjön och Kungsbackafjorden. Sjukvårdare och livräddare finns vid Gåsevadholm, Vassbacka samt Spegeldammen.
Kapsejsad kanotist får ta hjälp i alla former för att tömma kanoten och återta ställningen i sittbrunnen. Den kapsejsade kanotisten får dock inte vinna fördel av det inträffade.
Vid grundstötning är det tillåtet att lämna kanoten och dra den till djupare vatten.
Alkohol får ej förtäras under tävlingen.
Tävlanden som bryter mot säkerhetsföreskrifterna under loppet diskvalificeras.
Den som själv bryter tävlingen skall meddela detta till sekretariatet ( telefon
0705-479944 ).

Generellt för Kungsbacka River gäller Svenska Kanotförbundets Allmänna Tävlingsregler.Följande gäller för vagnar som används i samband med de två ”lyft” som förekommer.
För deltagare i K1, K2 och C2 Elit, skall om vagn används, den medföras i kanoten under hela
loppet. För deltagare i C2 Motionär är det tillåtet att använda sig av ”hjälpare” som transpor- terar vagnen under loppet.

Målgång
Målgången är i centrala Kungsbacka vid bron som kallas Vitors båge. Målgång är när förstäven bryter mållinjen.
Den som kapsejsar innan kanotens förstäv har passerat mållinjen, får inte simma i mål. Alla som fullföljt loppet får en plakett, choklad, en banan och dricka.

Protester
Protest mot tävlingsdeltagares sätt att genomföra tävlingen skall lämnas till tävlingsledningen senast 15 minuter efter det att sista deltagaren gått i mål.

Diskvalificering
Kanotist som uppträder klandervärt eller direkt bryter mot Svenska Kanotförbundets stadgar och gällande tävlingsregler kan diskvalificeras.
Kanotist som anses ansvarig för en kollision eller för en skada på medtävlares utrustning, kan diskvalificeras

Övrigt
Lunchmåltid för alla tävlande ingår i startavgiften och serveras i anslutning till målområdet. Duschmöjlighet finns.
Prisutdelning är prel. kl. 15.00 i anslutning till målområdet.
Transport tillbaks till startplatsen finns kl. 14.00 och 15.20 .

Tävlingsledning tillika tävlingsnämnd:
Ansvarig överledare: Jan Erik Höög Tävlingsledare: Per Klintrot Säkerhetsansvarig: Daniel Holmbom

Tävlingen arrangeras av Kungsbacka Hemvärnsförening

Uppdaterad: 19 AUG 2017 19:02 Skribent: Per Klintrot
Epost: Adressen Gömd

Kungsbacka River - ett lopp som är minst lika underhållande för våra deltagare som för publiken!

Var med redan vid startplatsen Staborg 8 km öster om Fjärås och följ deltagarna längs loppet, eller njut av en trivsam stund vid åkanten. Det finns flera riktiga smultronställen att se tävlingen från, tex. Gåsevadsholms Slott, Spegeldammen eller Stenbron där gamla E6:an passerar. I målområdet i centrala Kungsbacka avgörs täta spurtstrider.

 

Hålltider under tävlingsdagen

kl. 7.30-10.30 Starten i Staborg

 

Starttider för de olika klasserna

kl. 10.00: K1 och K2 Herr, Dam, Mix

kl. 10.10: C2 Elit Herr/Dam/Mix

kl. 10.20: C2 Motionär Herr/Dam/Mix

 

kl. 11.30-15:00 Målområdet Sjöallén

Aktiviterer och uppvisningar. Kungsbacka Lottakår säljer kaffe med dopp, m.m.

kl 12.00 Beräknad målgång för de första kanotisterna

 

kl. 15.00 Prisutdelning i målområdet

 

Kungsbacka River är ett av de äldsta motionsloppen i Sverige med anor från 1974. Klassikern på 22 km, som startar i Sundsjön och via sjöar och åar mynnar ut i Kungsbackafjorden innan den vänder in i Kungsbackaån och går i mål i centrala Kungsbacka.

Kungsbacka River passar både elit och motionärer och ingår i Svenska Veterancupen.

Postadress:
Kungsbacka Hemvärnsförening - Kanot
Kungsbacka River, Sven Brocker, Lunnavägen 329
43479 Vallda

Kontakt:
Tel: 0703433533
E-post: This is a mailto link

Se all info